prevencia. kriminalita v udalostiach:

Deti a trestno-právna zodpovednosť

   Udalosť    2. stupeň   14. 4. 2011

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili na besede o trestno-právnej zodpovednosti.V dnešnej dobe zaznamenávame nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti, ako aj aj zvyšovanie kriminality mládeže. Z tohoto dôvodu považujeme aktivity s odborníkmi-preventistami z PZ za dôležité, preto sa besedy zúčastnili aj naši ôsmaci. Žiaci ... čítať ďalej