V tomto roku sme opäť otvorili brány našej školy pre verejnosť. Pripravili sme Dni otvorených dverí.

Záujemcovia mali možnosť prísť nielen do jednotlivých tried, ale aj do školského klubu. Okrem rodičov boli pozvané aj materské školy s deťmi a rodičia budúcich prváčikov. V školskom klube naše deti ukázali, ako trávia čas v záujmových krúžkoch. Do práce vo výtvarných krúžkoch sa s chuťou zapojili aj hostia. Dni otvorených dverí sú príležitosťou pre naše deti, aby mohli predviesť svoje vedomosti a zručnosti svojim najbližším aj ostatným návštevníkom školy.

OZNAČENIA
Share This