Aj v tomto školskom roku sme usporiadali školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 8 žiakov. V kategórii A1 sa na 1. mieste umiestnil Peter Velčický, na 2. mieste Zuzana Hlávková a na 3. mieste Tomáš Malinovský, všetci sú žiakmi VII.B. V kategórii A2 1. miesto získala Gabriela Kapušová z IX.B. Menovaní žiaci postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14.3.2011. Prajeme im veľa šťastia!

OZNAČENIA
Share This