Vážení rodičia, materské školy a predovšetkým milí budúci prváčikovia!
Základná škola Dr. Milana Hodžu s MŠ Vás srdečne pozýva na Dni otvorených dverí

12.1. 2011 pre záujemcov od 14:00 do 15:00

(krúžková činnosť na 1. stupni v rámci školského klubu v budove   na Podjavorinskej 1)

13.1. 2011 pre rodičov od 08:00 do 09:40

(komentované vyučovanie na Podjavorinskej 1 a na Škarniclovej 1)

17.1. 2011 pre materské školy a budúcich prváčikov od 09:50 do 10:35

(čo sme sa naučili –  Podjavorinskej 1)

V rámci Dní otvorených dverí sa môžete zúčastniť na vyučovacích hodinách a krúžkoch a zoznámiť sa tak s prácou pedagógov a žiakov v priestoroch školy.

OZNAČENIA
Share This