V súvislosti s celoslovenským projektom Pocta Majstrovi, ktorý naša škola spustila pred dvoma rokmi, sme si pripomenuli dve výročia Majstra Milana Rúfusa.

V decembri to bolo 82. výročie jeho narodenia a na začiatku januára uplynuli dva roky od jeho smrti.

Aj tento rok sme pripravili výstavku Majstrových kníh, panely a nástenky s informáciami o jeho živote a myšlienkach, žiaci spoznávali tvorbu Milana Rúfusa na hodinách literatúry. Pásmom jeho básní sme obohatili aj Vianočnú akadémiu. Tvorbu Milana Rúfusa šírime a odovzdávame z pokolenia na pokolenie všetkým deťom a ich rodičom, pretože patrí medzi najväčšie morálne skvosty svetovej kultúry.

OZNAČENIA
Share This