Aj v tomto školskom roku sa v našej škole počas vianočného obdobia konala charitatívna zbierka v spolupráci s nadáciou Dobrý anjel.

Žiačky ôsmeho ročníka, Saška Trandžíková a Athena Koskay počas veľkých prestávok na II. stupni zrealizovali zbierku, počas ktorej žiaci, učitelia a iní zamestnanci ochotne prispeli. Prispeli aj učiteľky z 1. stupňa. Podarilo sa nám vyzbierať peknú sumu – 120,00 €, ktorú sme vložili na účet nadácie. Možno to nie je veľká suma, ale vážime si, že deti zbierali centík po centíku, aby pomohli tým, ktorí sú zo zdravotných dôvodov v tiesni. Peniaze putovali rodinám s nezaopatrenými deťmi, kde je niekto chorý alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne. O tom, ktorej rodine sme všetci pomohli, budeme informovaní. Všetkým ochotným darcom ďakujeme.

 

 

Share This