Vážení rodičia,

v týždni od 08. 02. 2021 do 12. 02. 2021 pokračuje vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto dištančné vyučovanie. Zároveň sa otvárajú všetky materské školy aj pre deti, ktorých rodičia nepracujú v kritickej infraštruktúre.

Uvádzame oficiálne stanovisko MČ Bratislava-Staré Mesto:

Vážení rodičia,

spolu so Starým Mestom ako zriaďovateľom základných škôl máme záujem o čo najskoršie spustenie prezenčnej výuky na všetkých základných školách v Starom Meste.

Staré Mesto vyzvalo listom Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na vydanie záväzného stanoviska rozhodnutím (nie odporúčaním) o otvorení alebo zatvorení základných škôl.

Pokiaľ takéto rozhodnutie nebude vydané, mestská časť je pripravená otvoriť 1. stupeň základných škôl od pondelka 15. februára 2021 na riadnu, prezenčnú výuku.

Dnes (7. 2. 2021) o 18.00 h. bude skončený 3. skríning Covid-19, ktorý poskytne podrobné údaje o miere nakazenia obyvateľov Starého Mesta týmto ochorením.

Podľa informácií z odberových miest, na základe údajov zozbieraných dnes k 14.00 h. môžeme konštatovať relatívne nízku mieru nakazenia, výrazne pod 1 percento. Tento trend je v Starom Meste dlhodobý.

Pripájame aj link na tlačovú správu :

https://www.staremesto.sk/sk/news/view/stare-mesto-otvara-od-pondelka-materske-skoly-ziaci-1-stupna-zakladnych-skol-by-sa-mohli-do-lavic-vratit-o-tyzden

Share This