Vážení rodičia žiakov 1. stupňa,

mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ základných škôl si je vedomá, že naše školy sú pripravené na otvorenie od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa budú vzdelávať prezenčnou formou .

Z dôvodu, že do dnešného dňa nemáme ešte Rozhodnutie MŠVVaŠ SR a RÚVZ o otváraní škôl, žiadame zákonných zástupcov detí 1. stupňa ZŠ,  aby priebežne sledovali počas tohto víkendu (06.02. až 07.02.2021 až do večerných hodín) portál EDUPAGE, kde budú oboznámení s aktuálnou situáciou otvorenia/neotvorenia školy.

Najneskôr v nedeľu 07.02.2021 budeme ako zriaďovateľ školy kontaktovať riaditeľov o otvorení resp. neotvorení školy (bude im zaslaný e-mail).

Riaditelia škôl Vás budú následne informovať.

Vďaka za ústretovosť.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Share This