Vo štvrtok 24. 6. 2010 sme na druhom stupni realizovali projekt dopravná výchova. Žiaci si pod vedením svojich učiteľov obnovili vedomosti o značkách a naučili sa riešiť dopravné situácie na križovatkách. Na záver museli všetci žiaci 2. stupňa úspešne zvládnuť test.

Plný počet bodov v testoch získali títo žiaci:

  • Martin Zubčák VIII. A
  • Alek Lelkeš VIII. A
  • Gabriela Kapušová VIII. B
  • Andrej Farkaš VIII. B
  • Borisa Tóthová VIII. B
  • Peter Danihel VIII. B
  • Ľudovít Adamčík VII. A
  • Mário Vaško IX. A
  • Patrik Čermák IX. A
  • Alexandra Zemanová IX. A

 

OZNAČENIA
Share This