V školskom klube sme sa rozhodli priblížiť žiakom dopravnú výchovu trochu inak.

Pri aktivitách sme využili detskú hravosť a záujem o súťaženie. Rozprávali sme sa o pravidlách cestnej premávky, o dopravných značkách a kreslili obrázky k danej téme. Takto vyzbrojení vedomosťami sme na školskom dvore vytvorili improvizované dopravné ihrisko a vyskúšali sme si to, čo sme sa dozvedeli. Na záver sme si vlastnoručne vyrobili modely veľkých áut.

 

OZNAČENIA
Share This