Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým.

Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môžu obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Našim žiakom pripadla milá úloha pozdraviť starkých pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Spoločné stretnutie sa konalo v knižnici na Panenskej ulici. Deti si na túto slávnosť s radosťou a potešením pripravili pekný kultúrny program. Naším prianím bolo, aby sa starkí s nami dobre cítili a aby im na túto slávnostnú chvíľu zostali milé spomienky.

OZNAČENIA
Share This