V rámci vyučovania dopravnej výchovy získavali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka praktické zručnosti v oblasti poznávania a dodržiavania pravidiel cestnej premávky na dopravnom ihrisku v Petržalke.

Naučili sa poznávať dopravné značky, ktoré musia  dodržiavať nielen vodiči, ale aj chodci. Svoje vedomosti si overili  jazdou  na bicykli a kolobežke. Opäť si zopakovali, aké dôležité je v dnešnej zložitej cestnej  premávke používať reflexné prvky a pomôcky, ktoré chránia pred úrazmi.

OZNAČENIA
Share This