Medzinárodná školská súťaž Dunajský majster umenia 2011. Žiaci 7.A sa zapojili do medzinárodnej súťaže s environmentálnym zámerom – inšpirácia Dunaj.

Vytvárali originálne umelecké dielka v prírode v okolí Dunaja. Úlohou súťaže bolo vytvoriť environmentálne dielo inšpirované tým, čo nájdu na brehu rieky z prírodných materiálov. Žiaci s tvorivým nadšením vytvárali trojrozmerné umelecké diela.

 

OZNAČENIA
Share This