Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Týždeň modrého gombíka.

V dňoch od 16. do 22. mája 2011 sa v uliciach slovenských miest konala už siedmy rok verejná zbierka UNICEF – Týždeň modrého gombíka, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Cieľom zbierky bolo získať prostriedky na vzdelávanie detí v Južnom Sudáne. Naše dve deviatačky Ivanka Macková a Saška Sladovníková sa dobrovoľne podujali vykonať zbierku v škole. Podarilo sa nám vyzbierať symbolickú sumu, ktorá určite pomôže. Všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali, ďakujeme.  

OZNAČENIA
Share This