Deti zo školského klubu zažili atmosféru letnej čitárne U červeného raka.

Čitáreň sa nachádza v bývalej priekope opevnenia mesta pod Michalským mostom. Toto miesto je oázou pokoja a oddychu pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta. Okrem čítania ich pani vychovávateľka v krátkosti oboznámila s históriou mestského opevnenia, ktorého pozostatky si deti so záujmom aj prezreli.

 

OZNAČENIA
Share This