výtvarná výchova v udalostiach:

Drôtovanie v CVČ

   Udalosť    1. stupeň   17. 1. 2014

Centrum voľného času v Bratislave ponúka každoročne veľa aktivít pre žiakov základných škôl.Tretiaci v januári využili možnosť zoznámiť sa s ľudovým remeslom, ktoré šikovných drotárov preslávilo aj mimo Slovenska. Často mali dielne aj v USA, Poľsku, Rusku a na Balkáne. Remeslo to nebolo jednoduché, vyžadovalo veľkú ... čítať ďalej

Dunajský majster umenia 2012

   Práce    Nezaradené   1. 6. 2012

Dunajský majster umenia je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý každoročne vyhlasuje Globálne vodné partnerstvo pre strednú a východnú Európu a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj. Cieľom tejto súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo o prírode okolo Dunaja. Do súťaže sa zapojili naše žiačky Jasmin Metwally ... čítať ďalej

Umenie zblízka 4

   Práce    Nezaradené   1. 6. 2012

Umenie zblízka 4 je vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy. Cieľom projektu je poznanie moderného umenia a priblíženie súčasného slovenského umenia mladým ľudom. Naši žiaci sa inšpirovali rôznymi reprodukciami slovenských výtvarníkov a vytvorili si vlastné výtvarné inštalácie - výtvarné diela. Do projektu sa zapojili ... čítať ďalej

Modrá škola – Voda pre budúcnosť

   Udalosť    Celá škola   17. 5. 2012

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Modrá škola - Voda pre budúcnosť. Vzdelávací program zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosti.Voda je jednou z najprirodzenejších súčastí nášho životného prostredia, ale je zároveň aj jeho najkrehkejšou a najviac ohrozenou časťou. Kvalitná voda úzko súvisí s kvalitným ... čítať ďalej

Maľujeme farbami zeme

   Udalosť    Nezaradené   4. 5. 2012

Naši žiaci sa zapojili do projektu Maľujeme farbami zeme – SONDAR SK – AT, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o pôde. Už pred tisíckami rokov ľudia maľovali  „farbami zeme“, teda farebnými pigmentmi, ktoré sa získavali priamo z pôdy. Žiaci si vyskúšali techniky maľovania s využitím prírodných materiálov - ... čítať ďalej

Ovocie a zelenina – mozaika

   Úspechy    Nezaradené   27. 5. 2011

Cieľom projektu Zdravá 5 bolo hravou a aktívnou formou informovať o význame ovocia a zeleniny pre zdravie. Ovocie a zelenina zdravo a hravo je aktuálny originálny kreatívny projekt, v ktorom si triedne kolektívy vytvárali zaujímavé mozaiky, vytvorené z ovocia a zeleniny. ... čítať ďalej

Dunajský majster umenia 2011

   Práce    2. stupeň   19. 5. 2011

Medzinárodná školská súťaž Dunajský majster umenia 2011. Žiaci 7.A sa zapojili do medzinárodnej súťaže s environmentálnym zámerom – inšpirácia Dunaj. Vytvárali originálne umelecké dielka v prírode v okolí Dunaja. Úlohou súťaže bolo vytvoriť environmentálne dielo inšpirované tým, čo nájdu na brehu rieky z prírodných ... čítať ďalej

Bratislava objektívom detí a mládeže

   Práce    ŠKD   16. 4. 2011

Do súťaže Bratislava objektívom detí a mládeže sa zapojili i deti zo školského klubu.Deti vytvorili kolektívnu prácu na tému: Prečo ťa baví byť Bratislavčanom ? Prečo ťa nebaví byť Bratislavčanom ? Prečo by ťa bavilo byť Bratislavčanom ? Dielka boli vystavené na Hviezdoslavovom námestí v autobuse MHD, kde mohli ... čítať ďalej

Mladí bez predsudkov

   Udalosť    ŠKD   25. 1. 2011

Deti zo školského klubu sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže v rámci projektu Mladí bez predsudkov. 20 víťazných prác bude tvoriť obsah didaktickej pomôcky PEXESO. Všetky zúčastnené práce budú vystavené v mesiaci apríl 2011 v galérii na Zvolenskom zámku. ... čítať ďalej

Medzinárodná výtvarná súťaž

   Úspechy    Nezaradené   3. 12. 2010

Deti z ŠKD sa so svojimi výtvarnými dielami zapojili do medzinárodnej súťaže, ktorá sa koná každé dva roky už od roku 1981 v Japonsku - prefektúre Kanagawa. Cieľom podujatia je motivovať deti, aby využili silu maľby na prezentáciu svojich snov a kreativity. Súťaž napomáha prehlbovať vzájomné porozumenie medzi jednotlivými ... čítať ďalej