Eko polícia je projekt, do ktorého sa zapojili aj deti v školskom klube.

Cieľom projektu je informovať deti o akýchkoľvek ekologických problémoch, ktoré pôsobia na rovnováhu života na Zemi.

Pomocou projektu sa žiaci môžu naučiť, že životné prostredie a spôsob ako s ním budeme zaobchádzať je vecou nás všetkých.

OZNAČENIA
Share This