ekológia v udalostiach:

Strom roka 2012

   Udalosť    ŠKD   17. 9. 2012

Nadácia Ekopolis vyhlásila desiaty ročník ankety o titul Strom roka 2012. Fotografie a príbehy prihlásených stromov si pozreli deti v školskom klube. Nadácia Ekopolis vyhlásila desiaty ročník ankety o titul Strom roka 2012. Fotografie a príbehy prihlásených stromov si pozreli deti v školskom klube. Nie je im ľahostajné prostredie, ... čítať ďalej

Energia tretieho tisícročia

   Udalosť    Nezaradené   12. 10. 2011

Žiaci šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka navštívili interaktívnu výstavu pod názvom Energia tretieho tisícročia, kde si mohli vyskúšať výrobu energie "na vlastnej koži". Spoznávali alternatívne zdroje energie pomocou zaujímavých exponátov. ... čítať ďalej

EKO POLÍCIA

   Práce    ŠKD   14. 3. 2011

Eko polícia je projekt, do ktorého sa zapojili aj deti v školskom klube. Cieľom projektu je informovať deti o akýchkoľvek ekologických problémoch, ktoré pôsobia na rovnováhu života na Zemi. Pomocou projektu sa žiaci môžu naučiť, že životné prostredie a spôsob ako s ním budeme zaobchádzať je vecou nás všetkých. ... čítať ďalej

EKOTOPFILM

   Udalosť    Celá škola   22. 10. 2009

Ekotopfilm je mediálny projekt, ktorý sa zaoberá environmentálnou osvetou na školách.Žiaci našej školy si v rámci medzinárodného projektu Ekotopfilm pozreli filmy s ekologickou tematikou, ktoré im priblížili životy ľudí v rozličných podmienkach, ako aj naliehavú potrebu šetriť pitnou vodou. ... čítať ďalej