V rámci našej enviromentálnej výchovy sme sa so všetkými žiakmi aj tento rok zúčastnili na Medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm aj s jeho sprievodnými aktivitami.

Tradičnou súčasťou festivalu bolo podujatie nazvané Juniorfestival – Ekotopfilm pre deti a mládež, ktorého cieľom je poskytovať mladej generácii najaktuálnejšie informácie o globálnom rozvoji vo všetkých odvetviach aktivít človeka s akcentom na trvalo udržateľný rozvoj.

OZNAČENIA
Share This