Žiaci zapojení do medzinárodného projektu Euro Ecole dostali od žiakov z Francúzska postery s témou La cantine.

Naši žiaci sa prostredníctvom týchto posterov zoznámili so spôsobom stravovania vo francúzskej školskej jedálni a porovnali ho so spôsobom stravovania v našej jedálni.

OZNAČENIA
Share This