Dňa 7.4.2010 dobrovoľníčky z centra Nádej prednášali našim deviatakom o domácom násilí.

Súčasťou nášho školského projektu Kvalitný život je aj prevencia domáceho násilia. Do školy sme pozvali dobrovoľníčky z centra Nádej, ktoré porozprávali našim deviatakom o problémoch, spojených s domácim násilím. Deviataci sa dozvedeli, na koho sa môžu obrátiť, keby sa náhodou niekto z nich stal  obeťou alebo svedkom domáceho násilia. Zároveň si uvedomili, že problém domáceho násilia, o ktorom sa niekedy v živote dozvedia, nesmie zo strany okolia  zostať nepovšimnutý a obete bez pomoci.

OZNAČENIA
Share This