Žiaci našej školy pozdravili starkých pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v knižnici na Panenskej ulici.

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri vzdávame úctu naším starkým. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou, či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môžu obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Žiaci našej školy pozdravili starkých pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v knižnici na Panenskej ulici. S radosťou a potešením si pripravili kultúrny program. Naším prianím bolo, aby sa starkí s nami dobre cítili a aby im na túto slávnostnú chvíľu zostali milé spomienky.

Účinkujúci:
Soňa Horáčková, Hanka Sláviková, Stelka Šoltésová, Lujza Michalková,
Agáta Nováková  –  III.B.
Danielka Koštialová, Monika Chomová, Monika Kadlecová – III.A.
Hilda Krupková, Kristína Blahová – V.B.
Kolčak, Janikovičová – VII.A
Fabianová, Medveďová – VII.B
Ema Klučárová, Gretka…        II.A

OZNAČENIA
Share This