IV.A bola na exkurzii v Modre.

Navštívili Múzeum Ľ. Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde sa oboznámili s národnou históriou a ľudovoumeleckými tradíciami. Žiakov sprevádzala dcéra Ignáca Bizmayera pani Monika Bezáková, ktorého diela sú vystavené v múzeu.

OZNAČENIA
Share This