Múzeum Ľ. Štúra v udalostiach:

Exkurzia v Modre

  23. jun 2016, 8:00 am    Udalosť    Nezaradené   23. 6. 2016

IV.A bola na exkurzii v Modre. Navštívili Múzeum Ľ. Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde sa oboznámili s národnou históriou a ľudovoumeleckými tradíciami. Žiakov sprevádzala dcéra Ignáca Bizmayera pani Monika Bezáková, ktorého diela sú vystavené v múzeu. ... čítať ďalej