Aj tento rok sme v školskom klube oslávili slávnosť svätého Mikuláša.  Vzhľadom k pandemickej situácii potešil Mikuláš staromestské deti netradične. Čakala ich prechádzka do mesta po určenej trase a hľadanie rozmiestnených kamienkov s logom Starého Mesta. Za každý nájdený kamienok sa dal získať Staromestský mikulášský balíček, ktorý na nálezcov čakal v Propelleri. Našim deťom z 1.A a 4.B sa podarilo nájsť dva kamienky, každá trieda tak získala jeden balíček, ktorého obsah si žiaci rozdelili.

Share This