Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda  vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok.

V roku 2020 bola za tému 13. ročníka súťaže vybraná myšlienka: „Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie“. Inšpiráciou vyhlasovateľom bol výrok Eleny Maróthy-Šoltésovej: „Bojím sa, keď pomyslím na to lakomstvo, hmotárstvo, neprajnosť, závisť medzi ľuďmi, akoby každý všetko chcel mať pre seba; keď počujem o protekcionizme vo verejnej správe a čítam o nevražení politických strán i nenávisti spoločenských tried medzi sebou. Preto nech je odteraz našou úlohou v svojom konaní podávať dôkazy že sme hodní skvelého výdobytku demokracie“ 

Do súťaže sa zapojili žiaci zo Slovenska i zahraničia 85 autorskými prácami.

Elena Maróthy-Šoltésová, (1855, Krupina – 1939, Martin), slovenská prozaička, redaktorka a publicistka

Téma: „Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie“

Motto: „Bojím sa, keď pomyslím na to lakomstvo, hmotárstvo, neprajnosť, závisť medzi ľuďmi, akoby každý všetko chcel mať pre seba; keď počujem o protekcionizme vo verejnej správe a čítam o nevražení politických strán i nenávisti spoločenských tried medzi sebou. Preto nech je odteraz našou úlohou v svojom konaní podávať dôkazy že sme hodní skvelého výdobytku demokracie“ 

Zlaté pásmo:

  1. Radovan Krasňanský, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
  2. Angelina Magdalena Fernandez, ZŠ s MŠ M. Hodžu, Bratislava
  3. Alex Kanderka, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Anna Pavlíková, Spojená škola ZŠ s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice

Šimon Greňa, ZŠ Vrbov

Michaela Anna Ferenčáková, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Nikola Furdová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Alexandra Hasmundová, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Júlia Hüberová, Základná škola SNP, Sučany

Tomáš Szalay, ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur

Tatiana Žáková, Gymnázium Jána Hollého, Trnava

 

Strieborné pásmo:

Lucas Lauko, Základná škola, Pri Podlužanke 6, Levice

Lukáš Hansko, Pri Podlužianke 6, Levice

Kristína Kutná, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Samuel Muška, Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou

Dávid Černoch, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Katarína Nociarová, ZŠ s MŠ, Školská 447/2, Turčianske Teplice

Ema Vallová, ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

Barbora Kopnická, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

Gabriela James, Spojená škola – gymnázium sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Simone Horhíová, ZŠ, Mierová 67, Želiezovce

Ema Speváková, ZŠ Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, Srbsko

 

Bronzové pásmo:

Martina Roháčová, Súkromná spojená škola M. Falešníka, Prievidza

Rastislav Hvizdák, Spojená škola ZŠ s MŠ, Školská 447/2, Turčianske Teplice

Lenka Hardoňová, Základná škol, Juh 1054, Vranov nad Topľou

Alica Kmecová, ZŠ, Kollárova 2, Svätý Jur

Ria Magdaléna Salajová, Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina

Petra Chládková, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

Hana Melcherová, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Zuzana Tongeľová, ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

Oliver Martin Haas, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Soňa Murgašová, Základná škola Bukovecká, Košice

Eva Mikušová, ZŠ, Kollárova 2, Svätý Jur

Katarína Kozáková, Základná škola SNP, Sučany

Michaela Pašková, Základná škola SNP, Sučany

 

Čestné uznanie:

Saboľ Andrej, Všeobecnovzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Užhorod, Ukrajina

Andrij Buksar, Všeobecnovzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Užhorod, Ukrajina

Emília Vujačicová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Sirácka Hana, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Šimo Michal, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

 

 

 

 

OZNAČENIA
Share This