Vyhlasovatelia súťaže – ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom Veda –  v rámci Dní Milana Hodžu vyhodnotili doručené práce žiakov základných a stredných škôl na tému:

„Ako sa človek stáva hodný výdobytku demokracie“

Z prijatých prác ocenila odborná komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov nasledovné práce:

Zlaté pásmo:

  1. Radovan Krasňanský, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
  2. Angelina Magdalena Fernandez, ZŠ s MŠ M. Hodžu, Bratislava
  3. Alex Kanderka, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Anna Pavlíková, Spojená škola ZŠ s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice

Šimon Greňa, ZŠ Vrbov

Michaela Anna Ferenčáková, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Nikola Furdová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Alexandra Hasmundová, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Júlia Hüberová, Základná škola SNP, Sučany

Tomáš Szalay, ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur

Tatiana Žáková, Gymnázium Jána Hollého, Trnava

 

Strieborné pásmo:

Lucas Lauko, Základná škola, Pri Podlužanke 6, Levice

Lukáš Hansko, Pri Podlužianke 6, Levice

Kristína Kutná, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Samuel Muška, Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou

Dávid Černoch, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Katarína Nociarová, ZŠ s MŠ, Školská 447/2, Turčianske Teplice

Ema Vallová, ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

Barbora Kopnická, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

Gabriela James, Spojená škola – gymnázium sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Simone Horhíová, ZŠ, Mierová 67, Želiezovce

Ema Speváková, ZŠ Jána Čajaka, Sládkovičova 2, Báčsky Petrovec, Srbsko

 

Bronzové pásmo:

Martina Roháčová, Súkromná spojená škola M. Falešníka, Prievidza

Rastislav Hvizdák, Spojená škola ZŠ s MŠ, Školská 447/2, Turčianske Teplice

Lenka Hardoňová, Základná škol, Juh 1054, Vranov nad Topľou

Alica Kmecová, ZŠ, Kollárova 2, Svätý Jur

Ria Magdaléna Salajová, Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina

Petra Chládková, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

Hana Melcherová, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Zuzana Tongeľová, ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

Oliver Martin Haas, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Soňa Murgašová, Základná škola Bukovecká, Košice

Eva Mikušová, ZŠ, Kollárova 2, Svätý Jur

Katarína Kozáková, Základná škola SNP, Sučany

Michaela Pašková, Základná škola SNP, Sučany

 

Čestné uznanie:

Saboľ Andrej, Všeobecnovzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Užhorod, Ukrajina

Andrij Buksar, Všeobecnovzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Užhorod, Ukrajina

Emília Vujačicová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Sirácka Hana, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Šimo Michal, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

 

 

 

 

Share This