Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 19.3.2015.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 45 detí I. a II. kategórie v prednese poézie a prózy.

Výsledky školského kola

I. kategória

POÉZIA

1. miesto:   Marek Choma

2. miesto:   Oliver Duffranc

3. miesto:   Hugo Hala

Radovan Krasňanský

 

PRÓZA

1. miesto:   Tomáš Olejár

2. miesto:   Oliver Driensky

3. miesto:   Daniel Mozolák

 

II. kategória

POÉZIA

1. miesto:   Johana Keeble

2. miesto:   Monika Chomová

3. miesto:   Eva Kováč

 

PRÓZA

1. miesto:   Hana Sláviková

2. miesto:   Klaudia Považanová

3. miesto:   Alexa Romaňáková

 

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

1. miesto: Sofia Snidová

Víťazom srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This