Zichyho palác v udalostiach:

Výchovný koncert v Zichyho paláci

   Udalosť    Nezaradené   28. 4. 2016

Tretiaci strávili príjemné chvíle na výchovnom koncerte v Zichyho paláci.Hudobná pantomíma, na ktorej sa žiaci  nielen dobre zabávali, ale overili si aj svoje vedomosti z rôznych oblastí, bola veľmi zaujímavá. Deti mohli vstupovať priamo do deja a boli tak súčasne divákmi i účinkujúcimi. Takýchto výchovných koncertov by sme ... čítať ďalej

Hudobná pantomíma

   Udalosť    Nezaradené   12. 5. 2015

Tretiaci boli na výchovnom koncerte v Zichyho paláci.Zahrali sa na zábavnú školu, kde bol učiteľom mím. Bez toho, aby povedal čo len jedno slovko, vyučoval vlastivedu, prírodovedu, telesnú aj hudobnú výchovu. Celé vyučovanie bolo spestrené hudobným sprievodom, bola to výborná zábava. ... čítať ďalej

Výchovné koncerty v Zichyho paláci

   Udalosť    1. stupeň   20. 5. 2014

Vyučovanie hudobnej výchovy sme si aj v tomto školskom roku spestrili návštevami v Zichyho paláci.Pripravili pre nás štyri koncerty, ktoré sa niesli v znamení "putovania" za rôznymi umeleckými žánrami. Prváci zažili "Putovanie za zborovou hudbou" 20.5.2014, druháci "Putovanie za divadlom" 15.4.2014, tretiaci "Putovanie za pantomímou" ... čítať ďalej