Školské kolo recitačnej súťaže v detskom umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na prvom stupni

V tomto školskom roku, tak ako už tradične, sa naše deti pripravovali na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Po triednych kolách nasledovalo školské kolo, na ktorom sa zúčastnilo 25 detí. Prózu prednieslo 11 detí a poéziu 14 detí. Výsledky súťaže sú nasledovné:

Poézia:

1. miesto: Tereza Tvarošková 4.A

2. miesto: Adriana Krátka 2.B

3. miesto: Paulína Hromeková 3.B

Próza:

1. miesto: Viktória Belayová 2.B

2. miesto: Viola Vaneková 2.B

3. miesto: Dominika Adamčíková 3.B

Do okresného kola postúpili žiačky, umiestnené na prvých miestach.

OZNAČENIA
Share This