Školské kolo literárnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“
Na 1. stupni sa zúčastnilo 22 detí. V prednese poézie súťažilo 15 žiakov a v prednese prózy 7 žiakov.
Umiestnenie:
Poézia: 1. miesto: Anna Cvrkalová IV.B
2. miesto: Alexandra Csoltiová III.C
3. miesto: Gabriela Michálková III.A
Barbora Vajdová III.B

Próza: 1. miesto: Viola Vaneková IV.B
2. miesto: Johana Čilliková IV.B
3. miesto: Vanesa Szabová III.C

V obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo 23. 3. 2012 sa naša žiačka Violka Vaneková umiestnila na druhom mieste v prednese prózy.

Gratulujeme!

OZNAČENIA
Share This