14. marca 2012 sa naši deviataci zúčastnili na celoslovenskom testovaní T9, ktoré je zamerané na vedomosti a zručnosti z matematiky a slovenského jazyka.

Cieľom hodnotenia je overenie úrovne vedomostí žiakov z uvedených predmetov pri výstupe zo základnej školy. Jeho výsledky poskytujú spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach a vedomostiach žiakov v testovaných predmetoch a zároveň slúžia ako jedno z kritérií na prijatie žiakov na strednú školu.
Deviataci napísali test z matematiky na 61,6%, pričom percentil školy je 67,3. V testoch  zo slovenského jazyka boli úspešnejší, zvládli ich na 68,5% a percentil školy je 94,6.

OZNAČENIA
Share This