Hypericum je environmentálno-pohybová súťaž určená pre 2.stupeň ZŠ, súťažia 3-členné tímy, v súťaži je kladený dôraz na flóru a faunu Dolného Žitného ostrova, ale aj Podunajska a zároveň súčasné environmentálne problémy regiónu.

Tím tvorili 3 dievčatá – Amálka a Barborka zo 7. ročníka a Alexandra z 8. ročníka.Tohtoročná súťaž mala dve časti – praktickú aj teoretickú. Súťažiaci mali vytvoriť aktivity na ochranu vtáctva, hmyzu a svojho okolia, a tiež aktivity na podporu biodiverzity – tvorba „ostrovov života“ vo svojom blízkom okolí (školskom dvore, záhrade). Dievčatá svoj projekt odprezentovali prostredníctvom prezentácie a potom sa súťažilo vo vedomostiach. Dievčatá sa umiestnili na krásnom 2. mieste!

Ako bonus sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o lastovičkách a sýkorkách. Mláďatá sýkorky si moli vziať do rúk.

OZNAČENIA
Share This