Vážení rodičia,
keďže máme povinnosť ministerstvu školstva hlásiť každý pondelok ráno okrem prítomnosti/neprítomnosti žiakov aj to, koľko Ag testov, ktoré ste si od školy objednali a dostali, ste použili,
prosíme, aby ste to každý týždeň vyznačili v EduPage. Pripomínam, že ste obdržali 5ks testov a použitie 5ks testov treba postupne hlásiť tak, ako ich pre svoje dieťa spotrebujete. Testy by Vám mali vystačiť cca do konca septembra.
Ďakujeme.
Pozor!!! Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu prostredníctvom vyhlásenia, ktoré nájde na stránke školy (prihlásením sa cez rodičovské konto do EduPage) v sekcii Žiadosť/Vyhlásenie: Domáci AG samotest – výsledok.
Share This