Dňa 05. 09. 2022 (pondelok) sa uskutoční zoznámenie detí so školou. Budúci prváci sa stretnú o 8.15 na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v školskej telocvični) na Podjavorinskej ulici, kde budú zaradení do tried a od triednych učiteliek dostanú ďalšie informácie a inštrukcie. Vyučovanie sa v prvý deň končí približne o 9:40. Ďalšie vyučovacie dni budú mať prváci 3 vyučovacie hodiny, po ktorých nasleduje ŠKD.

Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. ročníka sa uskutoční v stredu 07. 09. 2022, čas upresní triedna pani učiteľka.

Pri nástupe detí do školy je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa odovzdal Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – v prípade, že ho rodičia nemôžu odovzdať elektronicky cez Edupage, bude nachystaná jeho papierová podoba.

Napriek tomu, že sa aktuálne v školách nechystajú protiepidemické opatrenia, odporúčame rodičom, ktorí majú k dispozícii antigénové samotestovacie sady, aby svoje deti pred začiatkom školského roka otestovali.

Share This