Vyučovanie v školskom roku 2022/2023 začína pre žiakov 2. – 4. ročníka 05. 09. 20228:00. Do budovy školy vchádzajú od 7:40.

5.9. končí vyučovanie pre 2. – 4. ročník po tretej vyučovacej hodine. Potom nasleduje ŠKD do 16:00.

Od utorka 06. 09. 2022 do štvrtka 08. 09. 2022 majú žiaci 2. – 4. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Ranná ŠKD začína o 6:45.

Dňa 9.9. bude mať 1. – 4. ročník účelové cvičenie Ochrana života a zdravia, bližšie informácie poskytnú rodičom triedne učiteľky cez EduPage.

Na vyučovanie môžu nastúpiť iba žiaci, ktorí triednemu učiteľovi odovzdajú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – odporúčame elektronickú verziu cez EduPage.

Napriek tomu, že sa aktuálne v školách nechystajú protiepidemické opatrenia, odporúčame rodičom, ktorí majú k dispozícii antigénové samotestovacie sady, aby svoje deti pred začiatkom školského roka otestovali. Ak si sadu prevzali zo školy na konci minulého školského roka, vyznačia jeho použitie v EduPage obvyklým spôsobom.

O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

Share This