Naši žiaci sa zapojili do overenia svojich zručností a vedomostí v informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách a zúčastňuje sa na nej približne 400 000 súťažiacich. Súťažilo sa v kategóriách Drobec (2. a 3. ročník), Bobrík (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Žiaci 2. stupňa po prvýkrát riešili úlohy doma počas dištančného vzdelávania. Z 98 účastníkov z našej školy vyriešilo úspešne svoje úlohy 59 žiakov.

Najväčší úspech dosiahli žiaci, ktorí dosiahli plný počet bodov, a teda zaradili sa medzi víťazov danej kategórie.

V kategórii DROBEC  – Lea Melišová III.A, Alexander Van De Flaes III.B, Richard Halamiček II.C, Maroš Rogožník II.C, Šimon Ivan III.B, Zoja Izabela Znášiková II.A, Lukáš Kozlík II.A

V kategórii BOBRÍKVasil Hriešik Dias Brabo V.B, Matija Adámek V.B, Jakub Thurzo V.A, Etela Benčová V.A a Lucia Ševčíková V.B

V kategórii BENJAMÍNTomáš Halamiček VII.B

Blahoželáme!

Share This