Popriať blízkym a známym veselé Vianoce a šťastný nový rok patrí k zvykom počas sviatkov. S rozvojom elektronickej komunikácie sa tradícia papierových vinšov pomaly vytráca. Oproti e-mailu alebo SMS-správe má však pohľadnica, ktorá sa dá chytiť do ruky a je vlastnoručne napísaná, svoje čaro. Je osobnejšia. Preto sme chceli medzi deťmi túto tradíciu udržať a vyhlásili sme v ŠKD súťaž Najkrajšia vianočná pohľadnica.

Výsledky súťaže :

Kategória 1. – 2. ročník

  1. miesto : Laura Blechová (2. A)
  2. miesto : Anna Vaňovičová (2. B)
  3. miesto : Dominik Fekiač (1. B)

Kategória 3. – 4. ročník

  1. miesto : Velina Krasuljia (3. B)
  2. miesto : Milana Krasuljia (4. B)
  3. miesto : Nina Janisková (4. A)

 

Share This