Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010

Osobnosť, slovo, pod ktorým si každý z nás predstavuje niečo iné. Aký je teda jeho pravý význam? Ja môžem vymenovať niektoré z jeho viacerých významov.

Slovo „osobnosť“ by sme mali predovšetkým chápať ako označenie charakteru, čiže vnútorných vlastností.

Väčšina z nás si však pod týmto pojmom predstaví známu, slávnu osobnosť. Osobnosť, ktorá sa stáva naším idolom. Každý idol, či je to herec, spevák, spisovateľ, hudobník, alebo náš rodič, je ovplyvňovaný určitými okolnosťami a prostredím, v ktorom žije.

Vezmime si napríklad herečku Ninu Dobrev. Odkedy pôsobí na umeleckej scéne ako už spomínaná herečka, tanečnica, modelka a profesionálna gymnastka, stala sa terčom našej obľuby. No aj túto mladú hviezdičku ovplyvňuje minulosť, na ktorej základoch si vystavala psychiku a vnútorný pohľad na svet. Ďalej je pod vplyvom spoločnosti, v ktorej sa pohybuje, národa, v ktorom žije a ktorý jej neustále, ako každému z nás, vštepuje svoje pravidlá a zásady. No všetko funguje aj v opačnom smere. Táto „osobnosť“ tiež ovplyvňuje niektoré faktory života ľudí. Má dosah na vzťahy v rodine, postavenie v spoločnosti, kde väčšinou podľa správania jednotlivca posudzujú celý rodinný kruh a na základe pozitívneho alebo negatívneho dojmu mení aj časť národa. Myslím, že tento význam je najrozsiahlejší.

No potom je tu ešte jedna interpretácia, ktorú by som chcela spomenúť, do ktorej je potrebné sa viac zahĺbiť, aby sme pochopili jej pravý zmysel. Týka sa času, keď sa z človeka ešte len osobnosť stáva. Teraz nemám na mysli slávu alebo charakter. Myslím tým obdobie, keď mladý človek dospieva z takzvanej puberty a stáva sa zrelou osobnosťou. Je to etapa života, kedy si zoradí svoje ciele, túžby, očakávania a kedy sa v ňom prederie na povrch obozretnosť a vnútorný pokoj. Vtedy v sebe nájde konkrétny pohľad na svet okolo seba, ktorý nebude okrášlený predstavami, ale realitou. Vtedy v ňom dozrie osobnosť.

Tu uvediem príklad, mladého človeka, moju spolužiačku Borisu. V krátkosti vám ju predstavím, čím zároveň vysvetlím, ako som to tým dozretím osobnosti myslela. Jej osobnosť rozpíšem do niekoľkých bodov.

Prvým z nich je jej charakter. Už od mala rada vystupovala a predvádzala sa, vďaka jej zmyslu pre humor na to má veľa príležitostí. Rada urobí na prvýkrát dobrý dojem, čo sa jej aj často darí. Jej povaha je jedinečná, presne tak ako každého z nás. Každého dokáže rozosmiať aj obyčajnou grimasou.

Ďalším bodom je jej cieľavedomosť. Vždy má nejaké ciele, za ktorými sa rúti, a keď dosiahne jeden, vyberie sa za ďalším. Jasne vie, čo chce.

A dostávame sa k ďalšiemu bodu. Vnútorná obrana a štít.

Všetci na svojej ceste života narazíme na ľudí, ktorí nám budú chcieť ublížiť. Každý z nás sa pred nimi chráni inak, no všetci máme štít, za ktorý sa niektoré veci, napr. urážky nedostanú. A podľa mňa ho má Borka hrubý. Všetko berie s humorom a s ľahkosťou, tiež by sa dalo povedať s chladnou hlavou. Myslím, že všetci by mali prijímať výčitky a ostré slová tak ako ona, no citlivosť duše sa nedá prestaviť ako čas na budíku. Predpokladám, že z Borky dozrie naozaj skvelá osobnosť, ktorá si bude udržiavať autoritu vo svojom okolí.

Samozrejme, že najlepšia „osobnosť“ vznikne, ak sa všetky významy tohto naoko obyčajného slova skĺbia do jedného.

OZNAČENIA
Share This