Hodžov novinový článok – práce v udalostiach:

Ján Miloslav Tazberík – Človek a svet

  23. jun 2010, 1:00 am    Práce    Nezaradené   23. 6. 2010

Mimoriadna cena ÚPV SAV za najlepšiu prácu, vysoko prekračujúcu úroveň celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010 na tému Ako sa formuje skutočná osobnosť Nijako azda neprekvapuje, že početné výskumy sa dodnes nezhodli na presnej definícií pojmu osobnosť. Napokon, úctyhodný počet okolo 300 definícií ... čítať ďalej

Ľubomír Fischer – Ako sa formuje skutočná osobnosť

  23. jun 2010    Práce    Nezaradené   23. 6. 2010

1. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010 Odkedy si pamätám, pod našimi oknami rástla mohutná lipa. Jedného dňa, keď som prišiel zo školy domov, na jej mieste boli narezané polená. Cítil som to ako krivdu – veď toto bol predsa „náš“ strom! Tú lipu som vídal každý deň. ... čítať ďalej

Miriam Fulmeková – Ako sa formuje skutočná osobnosť

  22. jun 2010, 1:00 am    Práce    Nezaradené   22. 6. 2010

Umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010 Myslím si, že osobnosť sa formuje odmalička. Už od útleho detstva na človeka vplýva rodina a prostredie, v ktorom vyrastá. Vplývajú na ňu aj vonkajšie faktory – spoločnosť (škola, krúžky...) Dôležitou súčasťou formovania osobnosti ... čítať ďalej

Ivana Macková – Osobnosť

  22. jun 2010    Práce    Nezaradené   22. 6. 2010

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010 Osobnosť, slovo, pod ktorým si každý z nás predstavuje niečo iné. Aký je teda jeho pravý význam? Ja môžem vymenovať niektoré z jeho viacerých významov. Slovo „osobnosť“ by sme mali predovšetkým chápať ako označenie charakteru, ... čítať ďalej

Ľuboš Janák – Ako sa formuje skutočná osobnosť

  22. jun 2010    Práce    Nezaradené   22. 6. 2010

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010 Kládol som si túto otázku dosť dlho, a nebolo jednoduché nájsť na ňu hodnotnú odpoveď. Každá z nich začínala asi takto: ,,Osobnosť je..., a nikdy som nebol schopný pokračovať. Až po dlhom čase  som našiel môj názor, ktorý ... čítať ďalej

Ján Miloslav Tazberík – Vnútorný princíp slobody

  23. jun 2009    Práce    Nezaradené   23. 6. 2009

1. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 na tému Ako sa v človeku rodí sloboda Keď sa povie sloboda, v človeku sa vynárajú najrozmanitejšie predstavy a myšlienky - voľnosť, nespútanosť, právo, ale určite aj porušovanie práva a hanebné vystupovanie, neraz hraničiace s absolútnou ... čítať ďalej

Ľubomír Fischer – Ako sa v človeku rodí sloboda

  22. jun 2009, 12:01 am    Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

2. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 Sloboda nie je možnosť robiť čokoľvek, čo človek chce. Je to možnosť rozhodnúť o tom, čo urobí. Kde sa začína a kde končí sloboda ? Sloboda každého z nás začína v našom vlastnom vedomí, ale, žiaľ, veľakrát končí vo vedomí ... čítať ďalej

Terézia Kovaničová – Byť voľný ako vták

  22. jun 2009    Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

3. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 BYŤ  VOĽNÝ AKO VTÁK... Ako sa v človeku rodí sloboda? Myslím si, že sloboda sa nerodí v človeku, ale s ním. Tak, ako aj schopnosť milovať, nenávidieť, odpúšťať, závidieť... Človek je slobodný tvor, slobodnejší, než čokoľvek ... čítať ďalej

Dominika Bodisová – Ako sa v človeku rodí sloboda

  22. jun 2009    Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 Slovo sloboda v každom z nás vyvoláva niečo iné. A význam tohto slova sa mení aj s dobou. Pred štyridsiatimi rokmi sloboda pre ľudí znamenala, napríklad, možnosť voľne sa pohybovať a cestovať po svete. Túto možnosť nemali a preto ... čítať ďalej

Natália Dragašičová – Ako sa v človeku rodí sloboda

  22. jun 2009    Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 Začnem otázkou:  „Čo je to vlastne sloboda?“ Pod pojmom sloboda chápe každý niečo iné.  Je to voľnosť ? Možnosť robiť si, čo chceme ? Alebo naopak možnosť sám sa rozhodnúť ? Ja som doteraz chápala slobodu ako akési ... čítať ďalej

Samuel Škoviera – Ako sa v človeku rodí sloboda

  22. jun 2009    Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 Rozum, rozhodnutie, svedomie, zodpovednosť sú slová, ktoré súvisia so slobodou. Treba si uvedomiť, že súčasťou slobody sú aj obmedzenia. Absolútna sloboda nie je možná. Ako by sa dala definovať sloboda? Je to vlastne stav, v ktorom ... čítať ďalej

Richard Kakaš – Ako sa v človeku rodí sloboda

  22. jun 2009    Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 Písal sa rok 1848, keď bolo na území Uhorska zrušené poddanstvo. Odhliadnuc od toho, že trvalo ďalších pár rokov, kým sa táto novina dostala do uší oných poddaných, práve táto udalosť by sa dala označiť za prvý krok k slobode ... čítať ďalej