Žiaci 3.A triedy strávili príjemné poobedie v Staromestskej knižnici na jesennom workshope so študentom VŠMU, ktorý ich zasvätil do práce ilustrátora detských kníh a spoločne si vyrobili rozprávkové postavičky a zvieratká z jesenného lístia.

Share This