Štvrtáci sa podujali na netradičný experiment. Pestovali plesne. Najprv kontaktovali pani profesorku z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa plesniam venuje, tá im poskytla Petriho misky s agarom, hmotou, v ktorej sa plesne kultivujú, a s návodom ako pleseň vypestovať.

Žiaci si vzali misky domov, kde ich nechali pol hodiny otvorené. Za ten čas všadeprítomné spóry napadali na agar a plesne začali rásť. Po týždni štvrtáci poslali fotografie s plesňami pani profesorke, ktorá ich vyhodnotila. Plesne s bielym okrajom sú z rodu Penicilium, trávovozelené Aspergillus a sivé Cladosporium, prípadne Alternaria. Čierne kolónie sa volajú Cladosporium, ružové pripomínajúce vatu sa nazývajú Fusarium. Biele vlákna s čiernymi hlavičkami sú Rhizopus. I keď sa latinské názvy ťažko zapamätávajú, bol to veľmi zaujímavý experiment, kde sa žiaci naučili, že spóry rôznych mikroorganizmov sa nachádzajú všade. Pani profesorka konštatovala, že plesniam v domácnostiach sa dá zabrániť dostatočným vetraním a dodržiavaním hygienických zásad. Vypestované plesne budú znehodnotené v autokláve, čo je zariadenie na sterilizáciu a zneškodňovanie napríklad takýchto plesní, ktoré by sa ináč šírili ďalej.

Share This