Fašiangy – najveselšie zvyky počas roka. Sú ukončením obdobia hojnosti a veselosti. Ich vyvrcholením je fašiangová zábava s maskami.

Aj v našej škole sme si s radosťou pripomenuli toto tradičné obdobie, ktoré je súčasťou našej minulosti. Karnevalo sa počas celého dňa. Doobeda sa namiesto detí v laviciach učili víly, princezné, rôzne zvieratká, piráti a ďalšie zamaskované bytosti. Popoludní v ŠKD pokračovala zábava formou hier a iných zábavných aktivít.

Share This