V novembri súťažili žiaci 2.- 4. ročníka v celoslovenskej súťaži Všetkovedko. Zo 7 druhákov bola najúspešnejšia Dorotka Smiešková z 2.A na 24. mieste. Svojím výsledkom predbehla 5630 rovesníkov.  Z tretiakov boli najúspešnejšie žiacky 3.B Valika Beňová na 43. mieste, ktrorá predbehla 5264 tretiakov a  Michaela Rudolfová na 45. mieste, ktorá predbehla 5224 tretiakov. Najúspešnejší boli štvrtáci, zo 14 súťažiacich sa 5 umiestnili do 50. miesta: 24. Stella Sviteková, predbehla 5973 deti, 41. Martin Slávik, predbehol 4912 deti, 46. Laura Blechová, predbehla 4912 detí – všetci zo 4.A, 47. Marko Bernáth zo 4.C – predbehol 4611 detí a 49. Martin Kočiš zo 4.A, predbehol 4547 rovesníkov.

Všetci získali titul Všetkovedko.

OZNAČENIA
Share This