V rámci projektu Spolupracujeme sme umožnili nášmu bývalému žiakovi, v súčasnosti už gymnazistovi Richardovi Christovovi odprezentovať svoju zaujímavú prácu „Človek a klíma“, ktorú pútavo prednášal na hodinách geografie a biológie v triedach 9. ročníka.

Po prezentácii mali žiaci na nášho absolventa veľa zvedavých otázok. Okrem získania nových vedomostí mali možnosť porovnať svoje prezentácie s prezentáciami stredoškolákov. Táto aktivita mala na oboch stranách pozitívny ohlas. Deviataci prijímali informácie od bývalého žiaka s veľkým záujmom a Richard si mohol vyskúšať prezentáciu svojej práce pred väčším publikom.

OZNAČENIA
Share This