Naši žiaci sa zapojili do projektu Maľujeme farbami zeme – SONDAR SK – AT, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o pôde.

Už pred tisíckami rokov ľudia maľovali  „farbami zeme“, teda farebnými pigmentmi, ktoré sa získavali priamo z pôdy. Žiaci si vyskúšali techniky maľovania s využitím prírodných materiálov – kreslenie dreveným uhlíkom, maľovanie prstami, vetvami, štetcami. Vytvárali tiež odtlačky dreva, kôry, kameňa. Zoškrabovanie, nanášanie vrstiev hliny, piesku – aj vďaka týmto technikám sa obrázky stali pútavejšími, umocnila sa tým trojdimenzionálnosť výtvarných obrazov.  Žiaci si vyskúšali prírodné spojivá, spoločne vytvorili sódovo-kazeínové lepidlo a vajíčkovú temperu. Do projektu sa zapojili žiaci škôl z Dolného Rakúska, Maďarska a Slovenska. Výtvarné práce sú zverejnené na portáli www.sondare.eu, kde sa do 23.5.2012 dá za jednotlivé výtvarné diela hlasovať.

OZNAČENIA
Share This