Žiaci 1. – 7. ročníka sa opäť zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Matematický
klokan. Z 15 žiakov 1. ročníka je úspešnou riešiteľkou Ella Jelemenská z 1. B.
Zo 6 žiakov 2. ročníka sa úspešnou riešiteľkou stala Olívia Reháková z 2. A,  z 3 žiakov 3. ročníka
Valéria Beňová z 3. B. Z 11 žiakov 4. ročníka sú úspešnými riešiteľmi Lukáš Kozlík a Martin
Slávik. Na 2. stupni uspeli Tamara Kelecsényi a Ema Blonska z 5.B a Matija Adámek zo 7. B.

OZNAČENIA
Share This