Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Tento rok sme sa s deťmi zo školského klubu rozhodli myšlienku Mesiaca úcty k starším urobiť inak ako po minulé roky. Najprv sme si čítali na túto tému rozprávky a básne. Neskôr sme si aj zaspievali a celú aktivitu sme zakončili výrobou veľkého plagátu, ktorým sme im vzdali svoj hold. Jeho myšlienkou bolo, aby sme si našich starkých stále pripomínali a nezabúdali na nich. Bolo to veľmi podnetné popoludnie.

Share This