17.12.2009 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo zemepisu. Zúčastnilo sa na ňom 38 žiakov vo všetkých kategóriách. Víťazi každej kategórie postúpili do okresného kola.

  • 5.roč. Raffaele Lomartire V.A, Radoslav Brunovský V.A
  • 6.roč. Tomáš Malinovský VI.B
  • 7.roč. Adam Zboroň VII.B,  Ľudovít Adamčík VII.A
  • 8.roč. Martin Zubčák VIII.A,  Michal Šturc VIII.B
  • 9.roč. Viviena Horváth IX.B,  Martin Heinz IX.A
OZNAČENIA
Share This