Žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy sa tento rok prihlásili do súťaže Mladý zdravotník 1. stupňa v kategórii: žiaci 3.-5. ročníka ZŠ. Súťaž organizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava – Mesto.

Poskytnutie prvej pomoci je povinnosťou každého človeka. Aby však mohla byť správna a účinná, treba si teoretické poznatky aj prakticky precvičiť. Preto sa žiaci našej školy prihlásili do súťaže Mladý zdravotník 1. stupňa. Na súťaži sa zúčastnili dve 5-členné hliadky. Žiaci absolvovali test o Červenom kríži, zdravotnícky test, resuscitáciu a rôzne modelové situácie (poranenie hlavy, zlomenina ruky, zlomenina predkolenia, odreniny). Vo veľmi náročnej súťaži sa žiačky z 2. C triedy (2. družstvo: Tatiana Plavecká, Karolína Zikmundová, Vanesa Szabová, Simona Lehoczká, Hilda Krupková) umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This