Naša škola navštívila v týchto dňoch výstavu Ľudovíta Štúra, ktorá sa nachádza v priestoroch Bratislavského hradu. Expozícia prezrádzala mnohé známe udalosti zo života nášho velikána, najmä jeho školské časy, študijné pobyty v zahraničí, jeho politické vystúpenia i jeho slávny výstup na Devín.

Mali sme možnosť uvidieť jeho listiny, dokumenty, korešpondenciu s mnohými významnými osobnosťami vtedajšej doby, jediné jeho dve fotografie, ktoré sú zachované, množstvo zborníkov, diel, do ktorých sa autorsky zapájal. Mali sme možnosť uvidieť aj originálne stanovy Matice slovenskej, fajku významného bernolákovca Jána Hollého, portréty najväčších slovenských dejateľov národného hnutia v 19. storočí, vlajky a zástavy dobrovoľníkov, ktorí so šabľou v ruke bojovali za národné idey. Dozvedeli sme sa o jeho osobnom i verejnom živote, o jeho úspechoch i pádoch, o jeho utrpení zo straty svojich blízkych a sklamania z nedosiahnutia svojich cieľov, ale aj radostné okamihy z jeho života. Všetkým sa nám na návšteve u Štúra páčilo a odniesli sme si množstvo informácií, zamyslení i zaujímavých myšlienok.

OZNAČENIA
Share This